Forældremøde den 1. september 2. klasse bager

Julemødested d. 24. november: 6. klasse (kage)

Teater d. 22. marts (generalprøve formiddag + forestilling aften): Bh+ 1. klasse (kage)

Generalforsamling d. 25. april: 7. klasse (kage)

Musikfestival d. 20. maj:4-5 . klasses forældre er hjælpere

Tina koordinerer med de hjælpere, der har tilbudt at bage boller, så der er boller til åben morgensang d.30. september , 28.oktober i kirken, 5. december, 3. februar i kirken, 24. februar, 5. maj