Forældremøde den 7. september halvdelen af 0. – 2.  klasse bager

Julemødested den 7. december 7. – 8. klasse bager

Teater den 10. februar (generalprøve formiddag + forestilling aften): 3. – 4. klasse (kage)

Musikfestival d. 11. juni: 7. – 8. klasses forældre er hjælpere.

Boller til åben morgensang:
d. 24. september (3. – 4. klasse)
d. 19. november (5. – 6. klasse)
d. 28 januar (0. – 2. klasse)
d. 8 april (5. – 6. klasse)