LP-møder:

LP-møder er et nyt fokuspunkt. Vi vil gerne have andre øjne på aktuelle problemstillinger, så vi bliver fælles om at løse problemstillingerne og har en kontinuerlig evaluering. Vi vil gerne gøre LP-modellen til en meget mere integreret del af vores evaluerings- og arbejdsmetode i hverdagen.

Delmål for LP-møder som fokuspunkt
– Vi skal blive mere skarp på, og bedre til, at arbejde med modellen, samtidig med at vi gør den til vores egen. Efter 1. halvår evaluerer vi delmål og laver justeringer.

Evaluering af LP-møder

Vi startede rigtig godt med LP-møder. Men det blev meget de samme børn som møderne handlede om, og disse børn var der også mange andre møder i gang omkring. Så det løb lidt ud i sandet. Vi skal have lavet en ramme for, hvornår LP møderne skal ligge.

Vi skal have LP-møde på som punkt ved vores alm. læremøde, ikke som stort punkt, kun som orientering om, hvordan fx dataindsamling går.

LP-møderne bliver en del af læremødet hver 14. dag.

LP-møder fortsætter i skoleåret 2019-2020 som fokuspunkt.

 

iPad i 0. til 4. klasse:

IPad i 0. til 4. Klasse bliver et nyt fokuspunkt. Vi har hele tiden haft en forventning om at IPaden skulle ligge i tasken, men vi har ikke fået den brugt nok. Vi vil forsøge at implementere iPaden mere i indskolingen, da vi syntes, den fungerer godt som et supplement til de øvrige læringsmidler. Vi vil gerne opkvalificere vores brug af iPads.
Delmål for brug af iPad i 0. til 4. klasse:
Vi vil at:
– forældrene får en rutine, der gør, at de får opdateret og opladet iPads, så den altid ligger klar i tasken.
– der skal afholdes et IPad kursus for forældre.
– der er en forventning om at lærerne som minimum bruger iPads en gang i ugen i fagene dansk og matematik.

Evaluering af iPad i 0. til 4. Klasse

Det er en udfordring, at der er mange af de små elever, som ikke har en iPad.

Vi skal lave en spiseseddel, som eleverne kan få med hjem, så forældrene ved hvad der skal være derpå. Og de skal vide at den skal være ladet op og klare til hver dag. Dette ville gøre det nemmere for os.

Det var svært at bruge iPad til morgenlæsning, da udvalget af børnebøger er for småt og man er igennem det materiale der er tilgængeligt ret hurtigt.

Forudsætningerne for iPad har ændret sig, så det er blevet svære og dyrere at hente de gode apps ned.

Hvis iPad skal være en del af skoletasken, så er det vigtigt at vi har nogle gode portaler.

Vi vil undersøge om chromebooks kunne være et alternativ til ipads.

 

IPad i 0. til 4. klasse fortsætter i skoleåret 2019-2020 som fokuspunkt.

 

8. klasse:

  1. klasse
    Vi har 8. klasse fra skoleåret 18/19. Vi har derfor valgt, at 8. klasse skal være et fokuspunkt. Vi har nyansat en overbygningslærer til at varetage undervisningen i de naturvidenskabelige- og sproglige fag. Samtidig er vi opmærksomme på, at med den nye 10. klassereform kan vi have 9. klasse i Sundby Friskole, hvis eleverne og deres forældre ønsker at gå på en prøve-, karakter- og eksamensfri skole og hvis man i 9. klasse og vil til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen eller skal på efterskole.

Delmål for 8. klasse
8. klasse bliver et nyt fokuspunkt. Vi skal have skabt en god struktur for årets gang og en kultur for at eleverne fortsætter i 8. klasse på Sundby Friskole.
– Vi skal have lavet en god struktur for diverse afleveringer og lektier, så det hele ikke rammer på samme tid.
– Vi er fortsat en prøve-, karakter- og eksamensfri skole.
– Vi evaluerer løbende hen over året i forhold til tiltag.

Evaluering af 8. Klasse

Det har været rigtig fint at have en 8. Klasse og vi synes selv at vi har haft et rigtig godt år med 8. Klasse. Vi vil gerne arbejde videre med at 8. klasse på Sundby Friskole bliver det naturlige valg, vi kan ikke på ét år danne en kultur for at 8. klasse bliver det naturlige valg, dette er noget vi skal bruge flere år på. Derfor fortsætter dette punkt også som fokuspunkt.

Vi skal blive bedre til at strukturer vores afleveringer, så de ikke skal aflevere samtidig.

 

  1. klasse forsætter som fokuspunkt i skoleåret 2019-2020.

 

Morgensang

Morgensang kom på som fokuspunkt i løbet af året, da vi gerne ville have at eleverne sang mere med. Det er især de små elever som ikke synger med.

Evaluering af morgensang

Vi har valgt at lave en ugens uundgåelig så eleverne langsomt lærer nogle sange. Alle voksne har deltaget til morgensang, hvis man er mødt ind. Også har vi taget en snak med dem alle om, hvorfor vi holder morgensang og hvad vigtigheden er i det som morgensangen gør for fællesskabet. Vi synes at der var en lille effekt i disse tiltag, men at effekten langsomt forsvandt igen lige inden sommer.

Morgensang fortsætter i skoleåret 2019-2020 som fokuspunkt.