Nye fokuspunkter

    • Under udarbejdelse.
    • Nyt fokuspunkt bliver:
      • Samarbejde på tværs af huset

Samarbejde på tværs af huset 

Vi ønsker et tættere samarbejde med børnehuset. Vi vil gerne inddrage dem mere i vores hverdag. Næste skoleår skal børnehavens ældste børn være med i en motorik time sammen med de yngste elever. Efter ferien har vi morgensang i salen, og vi vil tilbyde børnehaven at komme og være med så tit de ønsker det. Vi har en forestilling om, at de kan deltage i fx morgensang, læsning, motorik, udeskole, fortælling, musikfestival mv.

Vi vil i samarbejde med børnehaven holde et møde, hvor vi taler om, hvornår det giver mening, at de er med i forskellige aktiviteter i skolen og foreslå årlige møder for en god udvikling i samarbejdet.

Delmål for samarbejde på tværs af huset som fokuspunkt:

  • Vi laver et punkt på dagsordenen, der hedder børnehaven. Her vil vi hver uge tale om, hvornår det giver mening at de er med.