Fortælling er en af hjørnestenene i de Grundtvig/Koldske friskoler. I fortællingen mødes vi, børn og voksne, i et forpligtende fællesskab, hvor det er fortællingen, der er omdrejningspunktet. Det er nuet og tilstedeværelsen i nuet, der er gældende. Man kan ikke være passiv i det rum, som fortællingens univers har en så enestående chance for at skabe. Der sker noget med både den, der lytter og den, der fortæller. Gennem fortælling af historie, eventyr og myter møder børnene menneskets forhold
til kamp, med godt og ondt. Det levendegøres for børnene, gennem fortællingerne om livets grundvilkår. I myter og eventyr kan man mærke sig selv. Når man hører historier om, hvordan mennesker i tidens løb har forestillet sig verdens tilblivelse og når man høre om menneskers forhold til hinanden, til døden, lykken, modet, kærligheden og sorgen, bliver man fortalt ind i en verden, ikke kun i sin egen, men i vores fælles kultur og erfaringsfællesskab.

Fortællingen appellerer bl.a. til fantasien, følelserne, tilstedeværelse i nuet og til at være aktiv lyttende.
På Sundby friskole har vi fortælling på alle klassetrin – børnehaveklassen til 9. klasse. Vi har fortælling to timer om ugen hele skoleåret.

Der bliver fortalt myter, eventyr, sagn, historier fra gamle og ny testamente og Danmarks historie, opdagelsesrejsende, verdens historie og genfortælling af litterære værker. Man når derved at få de samme emner og historier behandlet på flere måder i sin skoletid på Sundby friskole og derved opleve gensynets glæde. Derudover fortæller vi alt mulig, andet som vi finder relevant og inspirerende og hver enkelt lærer har også sine ynglingsemner, historier og fortællinger, som de krydrer med.