Fortælling er en af hjørnestenene i de Grundtvig/Koldske friskoler. I fortællingen
mødes vi, børn og voksne, i et forpligtende fællesskab, hvor det er fortællingen, der
er omdrejningspunktet. Det er nuet og tilstedeværelsen i nuet, der er gældende. Man
kan ikke være passiv i det rum, som fortællingens univers har en så enestående
chance for at skabe. Der sker noget med både den, der lytter og den, der fortæller.
Gennem fortælling af historie, eventyr og myter møder børnene menneskets forhold
til kamp, med godt og ondt. Det levendegøres for børnene, gennem fortællingerne om
livets grundvilkår. I myter og eventyr kan man mærke sig selv. Når man hører
historier om, hvordan mennesker i tidens løb har forestillet sig verdens tilblivelse og
når man høre om menneskers forhold til hinanden, til døden, lykken, modet,
kærligheden og sorgen, bliver man fortalt ind i en verden, ikke kun i sin egen, men i
vores fælles kultur og erfaringsfællesskab.

Fortællingen appellerer bl.a. til fantasien, følelserne, tilstedeværelse i nuet og til at være aktiv lyttende.
På Sundby friskole har vi fortælling på alle klassetrin BH-7 klasse. Børnene er delt i
to grupper BH-3 og 4-7 klasse. Vi har fortælling to timer om ugen fra sommer til jul
og tre timer om ugen fra jul til sommer. Ved de små fortæller vi bl.a. myter, eventyr,
sagn, historier fra gamle og ny testamente og Danmarks historie. Hos de store
fortæller vi bl.a. Danmarks historie, opdagelsesrejsende, ny testamente, verdens
historie, sagn, eventyr og genfortælling af litterære værker. Man når derved at få de
samme emner og historier behandlet på flere måder i sin skoletid på Sundby friskole
og derved opleve gensynets glæde. Derudover fortæller vi alt mulig, andet som vi
finder relevant og inspirerende og hver enkelt lærer har også sine ynglings emner,
historier og fortællinger, som de krydrer med.