Dejligt at se alle børnene efter ferien. Det lyder til, at alle har nydt ferien. Det har været en stille og rolig opstart med en kort uge.

 

I naturfag har 0.-2. klasse lært om insekter. Hvordan man kender forskel på et insekt og andre små dyr, hvilket insekt er det største, og hvor er insekterne mon henne om vinteren? Alt det blev eleverne klogere på. Vi var også ude at lede efter insekter, og vi var heldige at finde en enkelt bille, der havde gemt sig. Vi fandt også en masse andre smådyr. Vi talte deres ben og fandt ud af, at de ikke var insekter.

I matematisk har vi haft lidt om statistik, først om deres julegaver og fredag skulle de selv rundt på skolen og tælle forskellige ting og lave deres eget søjlediagram over det talte.

I dansk har vi lavet opgaver om nytår, og så har vi arbejdet lidt med bogstavet “i” – det kan nemlig drille og lyde som et “e”.

  1. klasse har i denne uge fået et nyt bogstav. De har hilst på Pindsvinet Palle.

I dag har eleverne også fået læselektier med hjem. I forældre skulle gerne have modtaget en mail fra Kathrine med mere info.

I musik har vi øvet trommerytmer og danset hop og spring.

 

3.-4. Klasse har i dansk i denne uge skrevet om deres jul og nytår. Derudover har de arbejdet stille og roligt i deres skriftbøger. Derudover bliver Ørnens øje læst højt til madpakker, den fanger virkelig børnene, og de plejer om at se filmen, så den bliver nok givet for som lektie, når vi har læst den færdig. I matematik har vi arbejdet med statistik om deres julegaver. I engelsk har vi arbejdet videre med monstre. Vi er nået til, at de skal tegne deres egne monstre, og skrive hvor mange kropsdele de har. I musik har vi lavet ønsketime, hvor vi sang lige det, som man havde lyst til. I naturfag har vi leget med Blue Bots, hvor eleverne selv skulle finde ruter og give hinanden udfordringer.

 

I 5.-6. klasse arbejder vi med artiklers genretræk, hvor de senere skal producere enkelte artikler af forskellige typer. Eleverne skal også påbegynde projektuge i uge 3, og jeg vil derfor undervise eleverne i de krav, som opgaven byder på, til den senere fremlæggelse.

I historie fortsætter vi med Romerriget og kejser Augustus, og i engelsk fortsætter vi med dialogiske øvelser samt at synge sange på engelsk.

I naturfag gået i gang med et ulveemne, hvor vi har nærstuderet ulv og ræves pels, klør og kranier.

I valgfag har vi lavet muslibar og fundet opskrifter til en frokostret, som de skal lave næste gang. Derudover har vi snakket om den gode madpakke og de syv kostråd.

I 7.-9. klasse er vi i dansk startet op med genren; artikler, og alle skal sætte sig ind i forskellige former for artikler. På et senere tidspunkt skal de alle skrive forskellige former for artikler, som vil blive formet til en avis og produceret gennem Jyllands Postens trykkeri. De har alle fået til opgave at undersøge en specifik artikelform, som skal fremlægges på fredag i uge 2.

Jeg vil i ugen op til uge 3 hjælpe eleverne med, hvordan man laver en problemformulering til deres kommende projektuge.

I 7.-9. klasse arbejder vi videre med 1. Verdenskrig, og vil snarligt skifte fokus til 9/11 med angrebene på World Trade Centers.

7.-9. klasse har også påbegyndt deres første træsløjdtime, hvor fokus var at have kendskab til arbejdstegninger, og hvordan disse bedst skal udføres. Herudover har eleverne fået at vide, at de skal dokumentere egne arbejdsprocesser og produkter vha. tegninger, fotos og produkter til en fremtidig fremlæggelse af arbejdsindsats og kvaliteten heraf.

 

Fredag den 27. januar er der åben morgensang. Vi håber, at mange har lyst til at være med. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og prik også gerne til bedsteforældrene.

 

Tirsdag den 17. januar skal 0.-4. klasse i biografen. Vi laver et opslag omkring kørsel senere, da vi vil få brug for lidt hjælp.

 

5.-9. klasse skal arbejde med årets projekt i uge 3, men vi starter så små i næste uge. Torsdag bruger vi noget tid sammen på at finde emner og arbejder på problemstillinger. Har eleverne brug for at komme på biblioteket for at låne materialer, håber vi, at I kan finde tid til det i kommende weekend.

 

//Personalet