Skolepenge betales 12 gange årligt.

Skolepenge: At have et barn i Sundby Friskole koster:
1.barn, 2.barn, 3.barn mf.
kr. 1050,- pr. mrd kr. 600,- pr. mrd 0,- pr.mrd
Skolepengene er inklusiv opsparing til lejrskoler.

SFO betaling:
SFO fuld tid
kr. 875,- pr. mrd
kr. 875,- enhedspris vi har ingen deltidspladser. Prisen er Inklusiv mad. I hverdagen er
der sund og mættende morgen og eftermiddagsmad samt frugt. I ferier er der
formiddags mad og eftermiddagsmad. Det er mulig at spise morgenmad i SFO indtil
kl. 7:45.

SFO fra 4. klasse.
kr. 875,-

Morgen SFO tilbud fra 4. – 5. klasse:
6.15 – 8.30 fra d. 1 nov. til d. 28. feb.
kr. 400,-

Trærødder :
fra 1. April til 31. juli går vores førskolebørn i trærodsgrupper dette er et heldagstilbud.
Prisen er 1985,- inklusiv frugt, formiddags og eftermiddagsmad.

Fripladstilskud: Der kan søges tilskud til nedbringelse af skolepenge en gang
årligt. Beløbet søges i fordelingssekretariatet. Det beløb skolen får fordeles efter
ansøgning og ud fra en fordelingsnøgle baseret på husstandsindkomsten.
Ansøgningsskemaet udsendes i starten af skoleåret. Der kan også ydes tilskud til
SFO. Tilskuddet dækker ikke hele skolepengebeløbet.

Frugtordningen: er obligatorisk for alle børn på skolen. Frugtpenge skal betales pr måned i 12 måneder pr år. Beløbet er kr. 50,- pr. barn.

Udmeldelse af skole og/eller SFO: Ønsker man at udmelde sit barn af enten skole og/eller SFO, skal dette ske skriftligt til skolen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Der vil således blive opkrævet skole/SFO-penge for 1 måned udover den måned opsigelsen er skolen i hænde.