Idræt forgår på alle klasse trin på Sundby friskole, og der arbejdes inde for følgende områder af idrætten: atletik, leg, gymnastik, boldspil, udeaktiviteter, rytmiske bevægelser og dans. Det centrale i faget er arbejdet med kroppen og dens muligheder i mange forskellige sammenhænge. Arbejdet med kundskaber og færdigheder foregår både alene og sammen med andre. Ud over arbejdet med de kropslige færdigheder er fagets kulturelle og forpligtende kvaliteter bærende for undervisningen. Grundlaget for faget idræt er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, kropslige, sociale og kulturelle kompetencer, og dels elevernes egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasi og følelser. Der skabes situationer, hvor eleverne deltager i idrætslige aktiviteter og afprøver, udfordrer,
udvikler og opøver deres motoriske færdigheder. Vi arbejder med at skabe rum for at fremme elevernes tillid og samarbejde.

I idrætsundervisningen er det vigtigt at vi hos eleverne for skabe forståelse for tolerance, således at alle elever uanset deres forudsætninger og formåen oplever accept. Begrebet fairplay skal være integreret hos eleverne.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge Deres krop motorisk og have gode færdigheder inden for de forskellige bevæge mønstre der knytter sig til de forskellige idræts øvelsers områder.

I atletik skal eleverne have færdigheder inden for løb, spring, hop og kast.
Igennem leg, skal elevernes grundlæggende bevægelsesmønstre, indlevelsesevne, kreativitet og sociale kompetencer komme i spil. Gymnastikken skal give eleverne kropsbeherskelse, kropsbevidsthed, og kendskab til begreber som afsæt, forflytning, sving, kip, rotation, balance, spænding/afspænding og bevægelsesrytme.
Boldspil: Her er det at kaste, gribe, sparke, drible, slå, aflevere og modtage med forskellige
boldtyper og slagredskaber, og at opøver de motoriske færdigheder. Det grundlæggende.

Rytmiske bevægelse og dans: Her er det Trin, hop, spring, balance, drejninger, sving, bøjninger samt anvendelse af forskellige stilarter og genrer, retninger og planer opøver kropsbevidsthed og bevægelsesudtryk der er målet for eleverne.
Udeaktiviteter: Eleverne for mulighed for at opleve samspillet mellem natur og fysiskaktivitet.

Svømning
Eleverne fra 4-6 klasse har svømning et halvt skole år og eleverne fra bh betyder at eleverne har svømning fra bh til og med 6 klasse på Svømmeundervisningen indeholder, leg i vand, svømning, bjergning og sikkerhed i vand.
Vandaktiviteter giver muligheder for øget kropsbevidsthed, ved at fornemme kroppen i et andet element. Eleverne gennemgår de forskellige svømmestilarter, og arbejder med at få gode svømmefærdigheder og mulighed for at forbedre deres teknik.