Musik i bh. kl. til 3. kl.
I musiktimerne leger vi med musikken i alle dens former. Vi lærer sange som vi synger, danser, spiller, mimer, klapper, leger, improviserer og evt. tegner til.
Vi lærer sange og sanglege med en fast form, hvor der er et sæt spilleregler, man skal forholde sig til ( f.eks. gamle sanglege og folkedans) og vi lærer andre, hvor improvisation og fantasi er i højsædet.
Vi opbygger et stort repertoire af sange, navnlig rytmiske børnesange og lærer om musikkens form og opbygning igennem sangen og legen.
I de små klasser lægges de første byggesten til forståelse af rytme, komposition, form og til nodelære. Vi spiller på instrumenter. I starten på Orff instrumenter ( xylofon, klokkespil..og andre ikke elektriske instrumenter) men bygger siden på med de elektriske. Vi prøver kræfter med både rytmiske, men også klassiske sange og værker.
Igennem fløjtespil får børnene begyndende kendskab til at læse noder og til at beherske et instrument.
Vi lytter til musik og opøver vores øre til at lytte efter forskellige instrumenter og til formen i musikken. Komponister og klassiske værker præsenteres og bearbejdes.
Vi vil gerne vise børnene mangfoldigheden i musikken og klæde dem på til selv, at kunne blive udøvende, samt lyttende deltagere i musikkens verden.
På skolen modtager vi hvert år besøg af et band eller et andet musikarrangement igennem en forening der hedder ”Levende musik i skolen.” Desuden har vi den glæde at få unge klassiske musikere på besøg fra ”Thy Masterclass” der hvert år kommer og spiller klassisk musik og fortæller om dem selv og deres instrumenter.
Hvert forår holder vi en musikfestival hvor børnene spiller og synger af det, de har lært.
Musikfestivalen er et højdepunkt for musikundervisningen, da det er godt, at kunne afslutte et forløb med at vise sit produkt frem for forældre og venner af skolen.

Musik i 4. til 7. kl.
Fra 4. til 7. klasse består den ugentlige musikundervisningen af én obligatorisk musiktime og en time med et tilvalgsfaget band.
Obligatorisk musik.
I de obligatoriske musiktimerne bygges videre på musikundervisningen fra de små klasser.
Sangrepertoiret udbygges fortsat. Børnene arbejder videre med kendskabet til noder. De prøver skolens forskellige instrumenter i sammenspil (både akustiske og rytmiske instrumenter).
Vi arbejder videre med kendskabet til musikkens opbygning i melodi, harmoni, rytme og form.
Børnene prøver kræfter med improvisation og komposition.
Kendskabet til forskellige stilarter indenfor musikken udbygges og store musikere igennem historien præsenteres og lyttes til.
Musikundervisningen består desuden fortsat af at synge, lege og danse.

Band
Skolen har et tilbud om band undervisning én time om ugen. I band undervises der i mindre hold. Vi spiller fortrinsvis kopinumre, som vi lytter af og prøver at genskabe med vores egen lyd og form.
Børnene vælger nu fortrinsvis et bestemt instrument, som de derved bliver bedre til at beherske.
Vi optræder flere gange om året. Fast er skolens musikfestival hvert forår, hvor alle skolens musikhold optræder, dertil siger vi også gerne ja til at optræde til forskellige arrangementer både på og udenfor skolen, når lejligheden byder sig. Igennem årene har børn fra Sundby Friskole således optrådt til mange forskelligartede ting såsom arrangementer i kirken i Sundby, Julebazar i Vigsø Feriecenter, Musik og fortælledag for alle øens fribørnehaver og musikfestivaler på andre friskoler.