Undervisningen i natur/teknik i Sundby Friskole er ikke skemalag
hvor eleverne arbejder koncentreret med et specifikt emne, som på forhånd er nøje udvalgt af lærerne på skolen. Dog er der også en del natur/teknik i den almindelige undervisning. Men det er netop i de 2 emneuger, hvor hovedparten af skolens natur/teknik foregår.
Emnerne kunne være: krop og motion, vores nærmiljø, skoven, søen og fjorden etc.
Nogle af emneuger foregår således, at eleverne er delt op efter klassetrin. Andre gange er eleverne delt op på tværs af alle klassetrin. Det afhænger dog af emnet.

Mål for natur/teknik efter 2. klasse:
v  Eleverne skal kunne beskrive udvalgte dyr og planter fra hverdagen
v  Undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
v  Kende menneskernes sanser
v  Kunne forbinde årstiderne med vigtige begivenheder i naturen
v  Beskrive vigtige funktioner og begivenheder i lokalområdet
v  Kende enkle kort og verdenshjørnerne
v  Lære at tage hensyn til dyr, planter og natur og lære at begå sig på en korrekt måde
v  Give eksempler på ressourcer i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og
affald

Mål for natur/teknik efter 4. klasse:
v  Eleverne skal kunne kende forskellige materialers oprindelse
v  Kende navn på flere dyr og planter, og hvor de lever og hvordan de lev
v  Beskrive enkle og vigtige regler for sund levevis
v  Bruge enkle udtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, nedbør,
vindstyrke og sigtbarhed
v  Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra alle verdensdelene
v  Beskrive hvordan vi lever i de forskellige verdensdele
v  Kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling
v  Kunne sortere affald i organisk og ikke organisk materiale
v  Kende vigtige steder i Danmark og Europa

Mål for natur/teknik efter 7. klasse:
v  Beskrive kropsfunktioner
v  Kende og anvende kort over lokalområdet
v  Redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår rundt om i verden
v  Anskue fordelingen af land og hav, landskaber og klimazoner rundt om i verden
v  Kende vores univers, herunder solen, og planeterne i vores solsystem
v  Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde
v  Kende til menneskernes brug af verdens ressourcer