Evaluering af skoleåret 17/18 og fokuspunkter.

Emneuger: Vi har i det forløbende skoleår haft 6 omlagte undervisningsuger og 2 ugers lejrtur. Vi har i emneugerne beskæftiget os med forskellige emner. 0.-4. klasse har haft klasseuge om trivsel, alverdens lande, Sønderjylland og to teateruger, hvor vi spillede Aladdin. 4.-7. klasse har skrevet projekt om et selvvalgt emne og arbejdet med forskellig børnelitteratur; Herunder ”Kaskelotternes Sang” af Bent Haller. De har arbejdet med Romantikken og krigen i 1864 samt Sønderjylland og to teateruger, hvor de spillede Aladdin. 4.-5. klasse har haft emneuge om alverdens lande. 6-7 klasse har haft emneuge om Island, hvor De bl.a. arbejdede med Islands demografi og naturfænomener.
Lejrtur: Vi havde en fælles lejrtur for hele skolen til Sønderborg i uge 39. Det var en rigtig god uge hvor børnene fik ”hands-on” på det, de havde arbejdet med derhjemme i emneugen inden turen. Der blev også skabt mange nye sociale relationer som har holdt ved efterfølgende.
6.-7. klasses tur til Island har sat spor ved børn og voksne, som de vil huske resten af livet. Det var en fantastisk oplevelse.
Både emneugerne og lejrturen har været givtige; både socialt og fagligt. Niveauet for antal uger er passende.

Fortælling:
Vi har haft fokus på fortælling, da vi sidste år lavede om, så vi i perioder har haft alle, 0.-8. klasse, til fælles fortælletime og nogle gange deler vi dem op i 0.-3. og 4.-8. Det er fint, at vi både har den som grupper og samlet. Da 5.-8. også har faget historie, behøver fortællingen ikke indeholde så stor en del Danmarks- og verdenshistorie som vi ellers har syntes det skulle inden. Vi skal dog passe på, at det ikke kun er skønlitterært som der bliver fortalt. De skal have både historie og kristendom med; fx i de perioder hvor grupperne er delt.
Åben morgensang har vi haft 4 gange fordelt over året og 3 gange i kirken. Der er godt fremmøde af forældre m.fl. og det er en god tradition, også at komme kirken hen over året. Det er gode morgner, hvor mange bedsteforældre og forældre finder vej til morgensang og en hyggestund med børn og voksne på skolen. Det er skønt for os alle.
Også i næste års fortælleplan deler vi dem i perioder i grupper og andre gange vil vi have alle elever sammen.

Dagligdagen:
Dagligdagen har været præget af omskiftelighed. To lærere har i løbet af året valgt at forlade os. En søgte nye udfordringer og en er på orlov. Samtidig med at vikaren i orlovsstillingen også fik nyt arbejde. Det har derfor været svært at holde en fast struktur i dagligdagen. Vi har bevist, at vi som lærere og elever har været omstillingsparate; flere gange.
Nu er stillingerne besat og stabilitet og ny struktur er kørt ind.

Udfordringer og tiltag:
Vi har lavet nyt skema med nye ringetider og det har været en udfordring for nogle af fagene. I udeskolen kan det godt være en udfordring, når timerne kører hen over en pause, da der kommer et slip i undervisningen som ikke er hensigtsmæssig. Det skal skema-læggeren være opmærksom på ved nyt skema. De tiltag vi lavede i efteråret, i forhold til udeskoletimerne, bl.a. at de blev delt over to dage og at der, så vidt det er muligt, er bloktimer før og efter, fungerer godt.
Vi skal kigge på ringetiderne, når vi laver nyt skema og hvornår børnene skal spise madpakker, da mange børn står tidligt op og spiser morgenmad tidligt. De bliver sultne, så vi vil prøve at rykke spisepausen til kl.10. Frugt bliver serveret senere. Ringetiderne er en udfordring, som vi skal have kigget på.

Delmål og nye tiltag
Vi vil flytte rundt på spise- og frugtpausen. Der vil være spisepause omkring kl. 10 og frugtpause omkring kl. 12.
Der vil fremover være to mødetider: Kl. 8.00 og kl. 8:30. Dette gælder for de ældste elever. Så de ikke vil få mange meget sene dage.
IPad politik:
Vi syntes at det er svært at leve op til vores iPad-politik, da det er besværligt at få forældrene til at hente apps og opdatere børnenes iPad. Vi har ikke selv muligheden i timerne for at hente de rigtige Apps ned til børnene, da forældrene har koder på som skal aktiveres før appen virker. Det forstår vi godt, men hvis vi skal bruge iPad skal det virke og det gør det ikke i den nuværende form.
Der ligger en stor udfordring i at iPads ikke er opdateret, ikke har strøm på eller er for gamle til nye Apps. Vi vil have det som nyt fokuspunkt.

Fokuspunkter
Håndværk og design:
Vi har i skoleåret 17/18 haft Håndværk og design som et af vores fokuspunkter, og det har været rigtig godt. Vi har i årets løb lavet fagbeskrivelse med bl.a. mål for faget og dets pogration.
Vi vælger at afslutte Håndværk og design som fokuspunkt. Vi fastholder den nye struktur og ramme for faget. Vi vil være bevidste om, at fagligheden skal stige i takt med at eleverne kommer op i klasserne. Samtidig oprettes der et dokument, hvor man kan se, hvilke redskaber og materialer eleverne har arbejdet med og som de behersker. Sådan at pogrationen i materialer og redskaber sikres.

Trærødder:
Vi har i de sidste to år haft Trærødderne som fokuspunkt og i de sidstevto år har vi arbejdet med forskellige tiltag. Vi vælger nu at afslutte Trærødder som fokuspunkt, da vi har implementeret flere af de afprøvede tiltag og justeringer. Fx. Følordning hvor nye forældre får en ”erfaren forælder” som de kan spørge og få hjælp af. Vi har ligeledes indført tidligt skolemøde sammen med børnehuset og førskolebørnene er med i udeskolen og det er kommet med i årsplan og årshjulet. De er med i skolen, når det giver god mening. Der foruden rykker de forskellige klasser 1. april, sådan at Trærøddene starter 1.april sammen med 0. klasse, som de skal fortsætte med efter sommerferien. Det har fungeret rigtig godt og de er en meget mere homogen klasse og venskaber bliver skabt med det samme.

Udeskole:
Udeskolen afsluttes som fokuspunkt, da vi har fundet ud af, at den nye struktur med to dage er bedre. Tingene man arbejder med bliver mere koncentreret og børnene har nemmere ved at holde fokus, samtidig med at man kan arbejde videre den næste udeskoledag. Tingene er mere kontinuerlige og har et bedre flow. Undervisningen er blevet opkvalificeret på denne måde. De aftalte tiltag i forhold til fokuspunktet har også opkvalificeret samarbejdet og strukturen i undervisningen.

Møder:
Møder afsluttes som fokuspunkt. Vi fastholder den nye struktur for både orienteringsmøde, LP- møder og de andre møder. Vi har gennem disse nye strukturer fået en evalueringskultur som har været løbene. Vi har nemmere kunne fastholde fx problemstillinger og haft en mere kontinuerlig evaluering og samtale og tiltag og problemstillinger i hverdagen.

Nye fokuspunkter
LP-Møder:
LP-møder er et nyt fokuspunkt. Vi vil gerne have andre øjne på aktuelle problemstillinger, så vi bliver fælles om at løse problemstillingerne og har en kontinuerlig evaluering. Vi vil gerne gøre LP-modellen til en meget mere integreret del af vores evaluerings- og arbejdsmetode i hverdagen.

Delmål for LP-møder som fokuspunkt
– Vi skal blive mere skarp på, og bedre til, at arbejde med modellen, samtidig med at vi gør den til vores egen. Efter 1. halvår evaluerer vi delmål og laver justeringer.

IPad i 0. til 4. klasse bliver et nyt fokuspunkt. Vi har hele tiden haft en forventning om at IPaden skulle ligge i tasken, men vi har ikke fået den brugt nok. Vi vil forsøge at implementere iPaden mere i indskolingen, da vi syntes, den fungerer godt som et supplement til de øvrige læringsmidler. Vi vil gerne opkvalificere vores brug af iPads.
Delmål for brug af iPad i 0. til 4. klasse:
Vi vil at:
– forældrene får en rutine, der gør, at de får opdateret og opladet iPads, så den altid ligger klar i tasken.
– der skal afholdes et IPad kursus for forældre.
– der er en forventning om at lærerne som minimum bruger iPads en gang i ugen i fagene dansk og matematik.

8. klasse
Vi har 8. klasse fra skoleåret 18/19. Vi har derfor valgt, at 8. klasse skal være et fokuspunkt. Vi har nyansat en overbygningslærer til at varetage undervisningen i de naturvidenskabelige- og sproglige fag. Samtidig er vi opmærksomme på, at med den nye 10. klassereform kan vi have 9. klasse i Sundby Friskole, hvis eleverne og deres forældre ønsker at gå på en prøve-, karakter- og eksamensfri skole og hvis man i 9. klasse og vil til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen eller skal på efterskole.

Delmål for 8. klasse
8. klasse bliver et nyt fokuspunkt. Vi skal have skabt en god struktur for årets gang og en kultur for at eleverne fortsætter i 8. klasse på Sundby Friskole.
– Vi skal have lavet en god struktur for diverse afleveringer og lektier, så det hele ikke rammer på samme tid.
– Vi er fortsat en prøve-, karakter- og eksamensfri skole.
– Vi evaluerer løbende hen over året i forhold til tiltag.

Pauser
Pauser bliver et nyt fokuspunkt, da vi har valgt at 10-pausen er ny spisepause og at 12-pausen er ny frugt pause. Samtidig gør vi 10-pausen til 45 min, så der er bedre tid både at spise og lege. Dette punkt evalueres til jul.