Fokuspunkter: 

Evaluering 

Udeskole og frikvarters aktiviteter afsluttes.

Afslutning og evaluering af fokuspunkter

 

Fokuspunkt 1: Ipad i undervisningen

Vi har det sidste år alle haft ipad på skolen, og det har været spændende at lære sammen. Vi har set nogle af de muligheder, der er i brugen af Ipad i undervisningen. Vi har dog alle brug for at ipaden bliver en integreret del af undervisningen, så derfor bliver det et nyt fokuspunkt.

 

Delmål:

  • Implementering af ipad i de forskellige fag.
  • Udarbejdelse af en ipad politik.Vi vil ligeledes også være nysgerrige på, hvilke ressourcer og begrænsninger man skal være opmærksom på i undervisningen i forhold til ipaden.
 • Hvornår giver det en god/dårlig effekt at bruge ipad?
 • Hvordan udnytter vi ipads muligheder bedst?
 • Hvilke apps er gode for vores undervisning?Ipads skal fortsat være et punkt på vores ugentlige lærermøde.  Vi ønsker fortsat at eleverne skal arbejde med store billedkunstprojekter, men også at de bliver gode til og rigtig bekendt med de forskellige teknikker i billedkunstarbejdet.
 • Vi vil gerne have mere billedkunst på skemaet i hverdagen og sætter derfor fokus på, at vi har billedkunst i vores bloktimer hver uge og ikke kun i klasseuger eller emneuger.

Fokuspunkt 2 : Billedkunst

 • Vi vil udarbejde en ipadpolitik i starten af næste skoleår. Den vi blive offentliggjort på hjemmesiden og løbende revideret i forhold til de erfaringer, vi gør os.
 • Den enkelte lærer kan selv vælge at omdøbe nogle af sine bloktimer til billedkunst. Eller blot lade faget indgå som aktiviteter i bloktimerne.
 • Det er også hver lærers ansvar, at eleverne har minimum 45 minutters billedkunst hver uge, udover de billedkunsttimer, der er i blandt andet emneuger/ klasseuger.

Vi vil til næste skoleårs afslutning evaluere effekten af, at billedkunst er mere synlig i hverdagen både i forhold til det fagfaglige og det æstetiske i læreprocessen.