Tilsynserklæring for Sundby Friskole April 2017

Der er ført tilsyn med undervisningen på Sundby Friskole ved flere besøg på skolen i det forløbende år.

Undervisningen har været fulgt i flere fag herunder bl.a. Dansk, engelsk, matematik, musik, fortælling og morgensang.

Det vurderes at undervisningen i alle fag står mål med hvad der forventes i folkeskolen. Man benytter sig af gode og tidssvarende undervisningsmaterialer.
Der hersker en venlig, tillidsfuld og åbenhjertig tone mellem alle på skolen.

Lærerne opleves som med inddragende og lyttende og engagerede i forholdet til eleverne, som inddrages i planlægningen af undervisningen i det omfang det giver mening. Hvorfor det kan konstateres at eleverne opdrages til at leve og medvirke til er demokratisk samfund med lige rettigheder for alle.

Undervisningen foregår på dansk.
Skolen har det forløbende år ikke modtaget donationer.

Tilsynsførende: Anni Thordahl.

 

Tilsynsrapport 2008
Tilsynsrapport 2009
Tilsynsrapport 2010
Tilsynsrapport 2011
Tilsynsrapport 2012
Tilsynsrapport 2013
Tilsynsrapport
2015