Forældrene gør rent på skolen, det er typisk to gange om året af ca. 3 timer. Derudover er der fælles hovedrengøring en gang om året.

Der er truffet aftale med Bente Lyndrup rengøring, at det er muligt at få hendes folk til af tage rengøringen i skolen, hvis man er forhindret. Man ringer blot til Bente Lyndrup på telefon 97 74 45 10. Ring i god tid, før man har rengøring og oplys, hvilket område (Rødt eller Blåt) hun skal tage den pågældende fredag. Man afregner direkte med Bente Lyndrup,  og det koster 800 inklusiv moms  pr. område.

 

Invalid URL for PDF Viewer