Fritterens mål:

  • At skabe plads til at børnene kan være forskellige.
  • At der er voksne, der kan støtte og vejlede børnene i samværet med andre.
  • At give børnene tid og ro til at fordybe sig i leg og aktiviteter.
  • At give børnene et aktivt udeliv.
  • At give børnene kreative og fysiske udfoldelser.
  • At give børnene nære relationer hinanden imellem.
  • At lære børnene at vælge til og fra, samt at der er konsekvenser, uanset hvad man vælger.
  • At give børnene et fristed fra en ellers, for nogle, meget stresset hverdag.
  • At have et konstruktivt og ærligt forældresamarbejde.

SFO’en er en del af friskolen og har derfor samme bestyrelse og leder.

SFO personale:

Pædagogisk assistent: Peter Klemmesen

Pædagog: Malene Larsen

Vikar: Helene Frederiksen

For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt i hverdagen, sådan at vi er mange voksne når der er mange børn har vi valgt at:
SFO holder lukket torsdag og fredag i uge 7 og uge 42
SFO holder lukket mellem jul og nytår
SFO holder lukket i uge 29, 30 og 31.
SFO holder lukket fredag efter kr. himmelfartsdag