Forældremøde den 13. oktober: 0. – 2.  klasse bager kage

Julemødested den 30. november: 3. – 4. klasse bager kage

Teater den 10. februar (generalprøve formiddag + forestilling aften): 5. – 6. klasse (kage)

Musikfestival d. 11. juni: 7. – 8. klasses forældre er hjælpere.