Nye fokuspunkter

  • Vi har tre fokuspunkter som fortsætter, og fokuspunktet omkring iPad afsluttes.
  • Fokuspunkter som forsætter er:
   • LP-møder
   • 8. Klasse
   • Morgensang
  • Nyt fokuspunkt bliver:
   • Samarbejde på tværs af huset

 

LP møder

Vi fortsætter med at have LP møder som fokuspunkt, da vi vil gerne have andre øjne på aktuelle problemstillinger, så vi bliver fælles om at løse problemstillingerne og har en kontinuerlig evaluering. Vi vil gerne gøre LP-modellen til en meget mere integreret del af vores evaluerings- og arbejdsmetode i hverdagen.

LP vil være på dagsordenen hver anden uge, hvor vi i fællesskab udvælger fokus samt evaluerer.

Delmål for LP-møder som fokuspunkt:
– Vi skal blive mere skarpe på, og bedre til, at arbejde med modellen, samtidig med at vi gør den til vores egen.

 

8. klasse

Næste skoleår har vi en elev, der fortsætter i 8. klasse, og derfor fortsætter dette fokuspunkt. Vi har overbygningslærere med linjefag til at varetage undervisningen i de naturvidenskabelige- og sproglige fag. Samtidig er vi opmærksomme på, at med den nye 10. klassereform kan vi have 9. klasse i Sundby Friskole, hvis eleverne og deres forældre ønsker at gå på en prøve-, karakter- og eksamensfri skole, og hvis man efter 9. klasse vil til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen eller skal på efterskole.

Delmål for 8. klasse som fokuspunkt:
– Vi skal have skabt en god struktur for årets gang og en kultur for at eleverne fortsætter i 8. klasse på Sundby Friskole.
– Vi skal have lavet en god struktur for diverse afleveringer og lektier, så det hele ikke rammer på samme tid.
– Vi er fortsat en prøve-, karakter- og eksamensfri skole.

 

Morgensang

I en periode havde vi ugens uundgåelige, men det døde ud sidst på året. Det vil vi have fokus på næste år, så vi også kan arbejde med sangene i for eksempelvis dansk.

Eleverne skal alle sammen slå op i sangbogen og deltage på bedste vis i sangen. Især de ældste elever skal gå forrest og være deltagende.

Næste skoleår vil vi have morgensang i salen, hvor eleverne sidder på gulvet grundet retningslinjerne vedr. Covid19. De første tre uger af skoleåret afprøver vi, at de små får en store-makker.

Delmål for morgensang som fokuspunkt:

 • Vi vil løbende gennem skoleåret tjekke elevernes sangbøger, så de er i god stand og har mulighed for at synge med på alle sange.
 • Efter tre uger evaluerer vi om det fungerer med en store-makker. Hvis det ikke fungerer, går vi tilbage til de faste pladser med aldersopdeling.

 

Samarbejde på tværs af huset 

Vi ønsker et tættere samarbejde med børnehuset. Vi vil gerne inddrage dem mere i vores hverdag. Næste skoleår skal børnehavens ældste børn være med i en motorik time sammen med de yngste elever. Efter ferien har vi morgensang i salen, og vi vil tilbyde børnehaven at komme og være med så tit de ønsker det. Vi har en forestilling om, at de kan deltage i fx morgensang, læsning, motorik, udeskole, fortælling, musikfestival mv.

Vi vil i samarbejde med børnehaven holde et møde, hvor vi taler om, hvornår det giver mening, at de er med i forskellige aktiviteter i skolen og foreslå årlige møder for en god udvikling i samarbejdet.

Delmål for samarbejde på tværs af huset som fokuspunkt:

 • Vi laver et punkt på dagsordenen, der hedder børnehaven. Her vil vi hver uge tale om, hvornår det giver mening at de er med.