Omfang af forældre arbejde mm.

Fredagsbrev: med ganske få undtagelser er der hver fredag et fredagsbrev tilgængelig på hjemmesiden. I brevet står der lidt om ugen der gik, om arrangementer der kommer og ting der skal huskes i den næste uge og almindelige informationer. Brevet bliver ikke sendt med børnene hjem i papirform, men hvis man ikke har adgang til nettet, sender vi det selvfølgelig i papirudgave. Vi skal bare lige have besked om det.
Forældrerengøring:  Forældrene skiftes til at gøre rent, men da vi er mange om tjansen er man kun af sted 2-3 gange om året af ca. 2 timer. Skolen er opdelt i områder og man kan se sit område på rengøringsplanen. Der er en rengøringsansvarlig for hver weekend, som sørger for at ringe til de andre på holdet.  Der kan gøres rent på skolen umiddelbart efter sidste lektion fredag.

Arbejdsaften: Én gang årligt, typisk forår, har vi arbejdes aftener, hvor vi får lavet en masse praktisk arbejde samt havearbejde. Vi mødes til fyraften mellem 16 og 17 og arbejder til klokken ca. 19.00, hvor der er aftensmad. Vi har altid et par aftener, man kan vælge i mellem, så man kan få det til at passe.

Arbejdsweekend: Forældre indkaldes til vedligeholdenes weekender efter behov.

Nøgler og Alarm: Alle med børn på skolen har en nøgle, så de kan låse sig ind, når der er rengøring eller hvis man har glemt flyverdragten, regntøjet eller lektierne på skolen. Man er altid velkommen til at vise skolen frem til familie og venner.

Forældresamtaler: Der afholdes forældresamtaler en gang om året for alle børn, derudover afholder vi samtaler, hvis der er et behov. Vi vil gerne at forældrene kommer, hvis der er spørgsmål eller bekymring. Vi har altid tid til en snak om stort og småt. Vi mener, at det er vigtigt at der sættes hurtigt ind. Ligesom vi kontakter forældrene, hvis vi har noget, vi mener, bør drøftes med forældrene.

Forældre forum: Sundby Friskole har to facebooksider. Den ene er officiel, hvor man kan se generalle ting om skolen, hvad vi laver, reklame for arrangementer og meget mere. Den anden er vores forældre forum, som kun er for forældre, hvor der kan komme beskeder fra lærerne, forældrene kan kommunikere samt en masse billeder fra vores dagligdag.

Sundhedsplejersken: sundhedsplejersken kommer hvert år til børnene i børnehaveklassen. Desuden kommer hun til pubertetsundervisning i 5 eller 6. klasse

Tandpleje: Tandplejersken kommer flere gange om året og børster tænder med børnene og  snakker med børnene om mundhygiejne.