Vi vil gerne ønske et rigtig godt nytår til alle. Vi er kommet godt i gang med 2017, også har vi indledt det nye år med sne som alle har været ude at lege i. Det har været fantastisk. Vi håber på meget mere sne, frost og solskin, så husk at tjekke børnenes kasser sådan at der er nok med skiftetøj, vanter, hue, strømper mm. for de bliver altså våde når de leger ude og det er træls når vi ikke kan give dem tørt tøj på når de kommer ind.    

Vi får travlt her hen over den næste tid. Allerede i uge 5 har vi emneuge, 5-7 klasse skal lave en projekt lignende opgave som skal ende i en fremlæggelse og et produkt. 0-4 klasse har fællesemneuge, mere om det senere.

Til orientering har bestyrelsen lavet en ny konstituering Klaus ønskede at blive fritaget for pladsen som formand, da han har meget travlt i sit arbejdsliv. Det har betydet at vi har fået ny formand. Johnni Borggaard, som har været næstformand indtil nu, er tiltrådt som formand og Lotte Hyldested som næstformand. Klaus bliver som menig medlem af bestyrelsen.

Børnene har fået nyt skema med hjem i dag. Det nye skema starter på mandag, husk at 1-4 klasse skal til svømning på mandag, så husk svømmetøj.