Sikke en dejlig uge med en masse solskin. Derfor har vi i denne uge været en del ude. Vi afsluttede ugen med fælles dåseskjul og fællessang i sammenholdets ånd.

Onsdag aften stod på den første generalforsamling som Sundby Friskole og Børnehus. Tak til de fremmødte og tak til alle dem, der ønskede at komme i bestyrelsen, der var desværre ikke plads til alle, men heldigvis er der valg igen til næste år. Bestyrelsen har konstitueret sig, og er klar til at tage arbejdstøjet på. Tak for det store arbejde og gode samarbejde til de aftrådte fra bestyrelsen.

OBS arbejdslørdag d. 30. april har den nytiltrådte bestyrelse valgt at udsætte, da børnehuset også skal have mulighed for at deltage. Bestyrelsen indkalder til en ny arbejdslørdag.

Da vi er blevet gjort opmærksomme på, at Musikfestival skulle have været afholdt samme dag, som der er Havnedag på Sundby Havn. Vi har i samråd med bestyrelsen valgt at flytte musikfestival, så derfor skal I flytte krydset i kalenderen til d. 4. juni. Fra kl. 11.00-14.00.

Der er desværre ikke længe til at Mette stopper. Derfor kommer der fra 1. maj nogle få skemaændringer. Vi har fået puslespillet til at gå op internt, så der kommer ikke nye ansigter ind i børnenes skoledag, da der kun er få almindelige skoleuger tilbage. Eleverne har heldigvis allerede opfyldt timekravet for tysktimer, derfor konverteres de til engelsk, matematik og naturfag. Derudover vil vi voksne skiftes til at lukke i SFO’en. Derfor er det vigtigt, at informationer bliver afleveret skriftligt til den der er om morgenen eller sendt som sms til klasselæreren.

Trærødder,0. klasse og 1. klasse har arbejdet med skrald i naturfag og krea. Vi har snakket om hvorfor man samler skrald, og hvordan det bliver håndteret. Vi slap kreativiteten løs ved at bygge robotter af det indsamlede skrald. I engelsk har vi eget sanglege. Og i dansk har vi arbejdet med lydmuren og leget rimlege.

Trærødder-1. kl. Har i matematik i denne uge blandt andet arbejdet med lige og ulige tal. Det har lært et nyt terningespil, hvor de skal samarbejde om at vinde. Hvis man slår ulige rykker man den ene vej på søjlen og slår man lige rykker man den anden vej.

2.-4. Kl. Har I denne uge arbejdet videre med ordsprog og talemåder. Det er lidt svært at finde ud af hvad de betyder og hvad er det lige der er forskel på talemåder og ordsprog. i matematik stiftet bekendtskab med brøker. De fangede meget hurtigt systemet med 1/4, 1/2 og 1. Vi sluttede ugen med bingo.

I naturfag var vi ude og finde forårstegn. På torsdag skal vi finde forårsdyr i søen, så husk gummistøvler.

5.-6. klasse har tilsammen kastet 2476 terninger for at beregne sandsynligheden på hvilket øjekast terningen viser. De har desuden gjort det samme med spillekort. Klassen har i den forgangne uge arbejdet med deres afleveringer i dansk, de laver et resume i 5. Klasse og 6. Klasse laver en analyse. De har bugt timerne godt på klassen og arbejdet hårdt og ihærdigt, da de skal være klar til at afleverer deres opgave på mandag.

Denne uge i gastro/krea skulle vi lave blomster i filt, det var en super opgave, som trænede elevernes kreative sider og deres tekniske evner. Der skulle både tegnes en skabelon til designet af blomsten, derefter skulle den klippes ud i filten. For nogle elever skulle der også bruges nål og tråd, så det var en opgave der krævede mange forskellige teknikker.

7/8 har i dansktimerne arbejdet i deres nye skriftlig med diverse danskopgaver, de skal alle have stor ros for deres gåpåmod i opgaverne selvom de bliver mere og mere udfordrende

I musik er alle klasser i gang med at øve til musikfestival.

/Personalet