Dagen er afsluttet med den skønneste sang i solens stråler sammen med børnehaven. Vi går nu hjem med højt humør på en forlænget weekend og møder ind på tirsdag til en kort uge. Denne uge har stået på mange forskellige sjove aktiviteter.

1 klasse har arbejdet koncentreret med dansk i denne uge. Personerne i kapitlet Røveri i Ålby Bank er blevet analyseret og tegnet, hvilket der er kommet nogle flotte bøger ud af, som også blev fremlagt for klassen. I dag fredag har vi været på stjerneløb med spørgsmål fra bogen. Det klarede alle rigtig godt. Derudover har vi haft to diktater med nogle af de 120 ord, hvilket børnene klare så flot. Husk at få dem øvet derhjemme, for de fremgår af læselisten og bliver sendt med hjem dagen inden.

2.-4. klasse har arbejdet med kunstneren Keld Moseholm, som er billedhugger. Han arbejder med menneskefigurer, som ofte er buttede og lidt sjove. Mange af hans skulpturer viser mennesker, der arbejder sammen og hjælper hinanden. Derfor har vi i denne uge lavet en planche, der viser og fortæller, hvordan man hjælper hinanden. Derefter har eleverne hjulpet hinanden med at lave situationer, hvor man hjælper hinanden med noget. Det har vi taget billeder af og ud fra disse billeder, har eleverne lavet lerfigurer af situationerne, som er inspireret af Keld Moseholms teknikker.

I denne uge har 4. klasse også arbejdet med bogen: Dødningedukken, som vi blev færdig med i sidste uge. De har lavet de fineste plancher. Hvor de selv har været med til at lave et mindmap inden vi begyndte, som de tog udgangspunkt I. De var så dygtige til at dele opgaverne mellem sig i de forskellige grupper. Og slut resultaterne er blevet rigtig gode.

Denne uge var også ugen, hvor engelsk, tysk og matematik kom tilbage på skemaet som hele dage. Så alle lærere har været samlet og det har været rigtig skønt. Så fremover vil 2.-3. Kl. have Helle torsdag til matematik og engelsk. 4. Kl. vil have Nikolaj onsdag hvor de bl.a. har historie. Torsdag har 4. Kl tysk og engelsk dag med Alla. 5.-7. Kl. har Helle om onsdagen til matematik og idræt. Fredag har de tysk og engelsk dag med Alla.

En fantastisk uge hos de store elever, vi har åbnet for emnet omkring noveller og episke tekster. Vi har læst og analyseret “Drengen der gik over gevind” og “vædderen”. De store nyde hinandens selskab og trods de anderledes rammer, stråler det ud af dem er de nyder at være tilbage. Torsdag var vi ude hele dagen og lavede mad over bålet og nød det fantastisk vejr.

Rigtig god pinse til jer alle.

Hilsen lærerne