OBS: 3. – 6. Skal på onsdag i biografen. Så de skal møde tidligere end de plejer da vi skal med bussen. De skal møde på skole 7.45 præcis. Vi er ude af huset hele dagen og er først ned bussen hjemme 14.13. Så de får også en smule senere fri den dag. Eleverne skal have turtaske, madpakke, drikkedunk og varmt tøj med. 

0. – 2. klasse var i tirsdags en tur i Bio Mors for at se Yakai På Store Eventyr. Det var en rigtig god film med en god historie og børnene var super gode til at være i biograf. I musik har vi lyttet til klassisk musik, og tegnet til det og lavet lydpuzzlespil til det. I naturfag arbejder vi fortsat med vandets kredsløb og tilstandsformer. Vi lavede et forsøg med opvarmet vand for at se at det stiger op og fylder mere, i vores tilfælde en ballon. Fredag fik 0. klasse et nyt bogstav i form af F, og sikke mange ord vi kunne finde, faktisk slog vi rekord i klassen med fundne ord. 1. – 2. klasse har rundet emnet om dobbeltkonsonant af. I vores kreative timer har vi arbejdet videre med rivebilleder inspireret af Vincent Van Gogh billeder.

I historie har 3. – 4. Klasse brugt ugen på at tale videre om opfindelser, hvilken betydning fik dampmaskinens indtog for Danmark, hvor blev maskinen brugt henne og hvordan får man den til at drive et helt tog frem på skinner gennem Danmark. Fredag skulle testen så stå, kunne vi mon få gang i skolens egen dampmaskine, trods ihærdighed og Nikolajs forkullede fingre lykkedes det dog desværre ikke. 3. – 4. klasse har repeteret tal, plus og minus ved at spille forskellige spil og arbejde i deres bog. I naturfag har vi snakket om UV-lys, hudtyper og brugen af solcreme. De har lavet forsøg med Uv- lys, U-perler og solcreme. I musik har vi lyttet til klassisk musik, tegnet til det og lavet lydpuzzlespul. I 3. – 4. Kl. Har i denne uge brugt tiden i dansk på at lave deres digt indspilninger færdige. De har både arbejde med at indtale, finde billeder, tage billeder, tekst, lægger lyde og musik på. De har arbejdet virkelig godt i grupper og alle har hjulpet til og budt ind med noget til deres videoer. Vi glæder os til at de skal fremlægges i næste uge. Så alle får lov at se hvad de har lavet. 3. – 4. Klasse er fortsat i gang med emnet “kæledyr” i engelsk, hvor der bliver arbejdet godt med ord og udtryk.

5. – 6. Klasse har denne uge arbejdet med talemåder og ordsprog i dansk. Hvad er et ordsprog og hvordan adskiller man den fra talemåder. Vi har på klassen gennemgået mange forskellige talemåder samt ordsprog. Eksempler på talemåder er ”ingen ko på isen” hvorimod ”Du skal ikke kaste med sten, hvis du selv bor i glashus er et ordsprog. Det har givet anledning til mange snakke omkring sproglige finurligheder og om det at læse noget i overført betydning. Fra ordsprog og talemåder til bogstavs-rim alle i klassen brugte onsdag timen på at rime løs på bedste Halfdan Rasmussens maner. Det kom der ligeledes mange gode rim og grin ud af. I Historie arbejder klassen med besættelsen i Danmark, det er tydeligt at eleverne finder det emne meget interessant og har rigtig mange gode spørgsmål til emnet. Hvad er rationering? hvordan kunne danskerne arbejde sammen med tyskerne? osv. I Onsdags så de blandt andet en film produceret af regeringen i 1942, der havde til formål at få danskerne til at genbruge mere. I kera/gastro denne uge er vi rykket videre i vores projekt omkring fabeldyr og unaturlige væsner, hvor vi i sidste uge arbejdede med at tegne dyret på papir i 2d-form, er det nu opgaven at fremstille noget i 3d- form. Derfor er vi nu gået i gang med papmache, balloner, tråd, net osv. Til at fremstille dyrene i.. 5. – 6. Klasse har arbejdet med rumfang i matematik, og i naturfag er vi gået i gang med forberedelserne til naturfag marathon. Det går de helt vildt op i. 5. – 6. klasse er stadig beskæftiget med australsk madkultur og vi har i denne uge hørt om Anzac Day – en mindedag for australske soldater – en dag hvor man spiser Anzac småkager, som soldaterkonerne sendte med posten til deres mænd i krig, som supplement til hærens ringe kost. I tysk bliver der stadig arbejdet med emnet “kroppen”, hvor vi i denne uge har danset “körpertanz” og og udvidet vores ordforråd.

7. – 8. Klasse har færdiggjort emnet omkring den Romantiske periode i Danmark. Der er blevet læst tekste og analyseret billeder. Når vi i dansk taler om romantikken er der tale om de tekster der blev skrevet i perioden. Hvorimod den samme periode inden for malerkunsten kaldes for guldalderen. Selvom emner ikke har været nemt og har budt på mange udfordringer i form af tekster, billeder fremmedord og nye begreber har alle i klassen virkelig givet den en skalle og gjort deres bedste. 7. – 8. klasse er fortsat i “hemmelig tjeneste”! Denne uge læses og skrives der om “The Cambridge 5” – en gruppe hemmelige spioner, som spionerede for Sovjetunionen i 1960’ernes England. I tysk arbejdes der ihærdigt med forholdsord ser styrer akkusativ og der læses om koncentrationslejrene under nazistyret.

Vi ønsker alle en rigtig god weekend.

/Personalet