Så blev det efterår, og det har især kunne ses på vejret sidst på ugen. Vi har valgt, at alle børn skal være ude i alle frikvarteret. Så derfor er det vigtigt, at alle har tøj og skiftetøj med til vejret.

Vi har ryddet op og flyttet garderober, og i den forbindelse har vi fundet glemte sager frem på de runde border på biblioteket.

 

0.-2. klasse har denne uge arbejdet med ord og sætninger i gymnastiksalen, og så har vi arbejdet videre med nogle læse og forstå opgaver. I naturfag har vi afsluttet emnet høst. Det blev afsluttet ved at vi gik i køkkenet og bagte boller, det blev et super resultat. I musik har vi prøvet at finde Askefis et sted på skolen, men det kunne vi ikke selvom vi prøvede at synge ham frem. I matematik denne uge har de bl.a. arbejdet med statistik. Hvor de skulle slå med terning og se hvor mange de slog af hver slags. Derudover har vi også arbejdet med matematisk kommunikation, de skulle gætte hinanden tal ved at stille ja og nej spørgsmål.

3.-4. klasse har i musik øvet sig i at lytte til hinanden og spille sammen på forskellige instrumenter. I kreative fag har vi bagt æbler på bål, og dermed er vores forløb om æbler afsluttet. I naturfag er vi gået i gang med et emne om frøspredning. Der findes mange forskellige måder, som planterne kan sprede sine frø på, og det fik vi ret godt styr på. I dansk har de skrevet videre på deres gyser historier, og de første har fået fremlagt. I matematik har vi arbejdet videre med fagliglæsning, og de er blevet mega seje til at aflæse, hvad de skal i opgaverne. I engelsk arbejder vi videre med Monster Madness, de har skulle tegne cute monsters og beskrive dem med engelske ord.

I 5.-6. klasse arbejder vi med lyrik samt krigen i 1864. I naturfag har vi testet solovne og snakket om måder at spare strøm på. I musik har vi spillet videre på forskellige instrumenter og sunget et nummer, som vi skal i gang med også at spille.

 

I 7.-9. klasse arbejder vi fortsat med Romantikken, hvor vi også diskutere og arbejder med begrebet; danskhed. I historie arbejder vi ligeså med 1800-tallet. I musik er vi godt i gang med at spille Jutlandia. I matematik har vi set et afsnit af luksusfælden, som vi bruger til at få en ide om privatøkonomi, opsparing, løn, skat mm.

 

Fredag d. 16. september skal 0.-2. klasse se teater på sydvestmors friskole. Helle og Peter tager med, så husk selepude, da vi kører i private biler.

Fredag d. 23. september er der åben morgensang så sæt X i kalenderen

 

God weekend

/personalet