Vi har i denne uge afholdt forældremøder i alle klasser. Det var dejligt at i mødte så talstærkest op. De der ikke var til møderne, kan henvende sig til klasselæreren for et referat og evt. en snak om klasseaftaler.
Vi startede med at Ilse fra biblioteket talte om, at gøre børn til gode læsere i mere end én tekniskforstand. At det til stadighed er vigtigt, at vi som forældre læser højt for vores børn, og at børn også bliver tilbudt bøger uanset formen -ebog, lydbog eller i papirform, sådan at de får lov til at svømme væk i et andet univers som bogen kan tilbyde. Derefter præsenterede Astrid ”frinatur klub Mors” og der blev sendt sedler med hjem, som vi gerne vil have tilbage i underskrevet stand. Derud over henstillede Astrid til at man kun,  skrev SMS’er til lærerne i weekenden fra fredag kl. 15 til mandag kl.8.00. hvis det absolut ikke kan vente. Hvis man har brug for at få noget afleveret i weekenden,  kan der ellers skrives en mail, som måske vil blive besvaret i løbet af weekenden. Hvis lærerne åbner deres computer og går i gang med forberedelse, ellers vil mailen blive besvaret mandag.

Anne- Mette er fraværende i næste uge, Anne Kirstine som I også kan møde i SFO vikariere i hendes timer fra 1-6 klasse. Anne Kirstine 20 år, hun blev student i sommers, derud over er hun spejder og har i mange år været spejderleder i Kong Fegge. Sprogtimerne i 7-8. klasse flytter vi til uge 39.
Alle har fået bestillingssedler med hjem, da der starter ny omgang tirsdags- mad den 2. oktober. Husk at der ikke kan betales med mobil-pay kun kontant sammen med bestillingen.


I blok har vi arbejdet med rim og remser, samt pyntet klassen. Børnene er begyndt at lege med rim i den daglige tale og det netop meningen, så det herligt. I næste uge tager vi hul på lyd opmærksomhed.

0. – 1. klasse har i idræt taget hul på boldspil. Vi starter med de helt alm. ting, som kaste, gribe, trille osv.

I udeskolen har 0. til 4. klasse påbegyndt emnet: skov og jagt. Vi har i denne uge lavet bue og pil, samt snakket om hvorfor man går på jagt, og hvorfor man gjorde det i gamle dage.

5. og 6. klasse er så småt ved at være færdige med deres computerspil World of Warcraft. Gennem spillet har de lært rigtig meget om personkarakteristik og miljøbeskrivelser.

I biologi har 8. klasse arbejdet med jordprøver og har været ude og tage jordbundsprøver. Som de skal arbejde videre med.

Glemt tøj: husk at kigge tøjet i forgang og på gang igennem. Sidste chance er tirsdag morgen derefter bliver det kørt på genbrug.

Husk at der er Åben morgensang her på Friskolen næste fredag fra kl. 8.30 efterfølgende er der kaffe og boller som sædvanligt.

God weekend til alle

Hilsen

Astrid