Tiden går og klokken slår – snart hedder det december og julehyggeri. Vi håber i har set vores invitation til åben morgensang og bedsteforældre-klippedag. Derudover husk forældre samtale i uge 46 – tider ligger på forældreforum på facebook. Det er blevet vinter og det kan derfor godt blive en anelse koldt til “fusserne”, hvorfor det er en god ide at have sokker eller hjemmesko med i skole og SFO.

Husk:

  • 3. – 4. klasses forældre skal bage kage til julemødestedet d. 30 november. Afleveres på dagen eller før på frost

Endnu en uge med ugeskema i 0. – 2. klasse i dansk timerne. Næsehornet Nanna er kommet med bogstavet N, mens 1. – 2. klasse har læst i deres læsebog og lavet opgaver til i ugeskemaet. Derudover øver vi os i at skrive pæne bogstaver i skrivehuse. I naturfag tog vi hul på emnet om edderkopper og gik ud og kiggede på skolens edderkopper. Selvom halvdelen er bange for edderkopper, så blev alle meget fascineret over hvad dette dyr er i stand til med sit stærke spind. Vi fortsætter med at studere de 8-benede i næste uge. 0. – 2. Kl. har i matematik arbejdet videre med deres opgave kompendier. Derudover var vi torsdag i skolegården og lege vinkelleg. Hvis man klappede på den ene skulder drejede man 90 grader den vej og modsat. Og så skulle den der styre for to af de andre til at gå ind i hinanden. Vi forsatte legen inde i klassen. Så blev de stoppet af borde og vægge i stedet for at ende i den anden ende i den anden ende af skoleskoven.

3.-4. er kommet rigtig godt i gang med faktalæsning i dansk. Børnene læser helt vildt og de er færdige med de korte fakta bøger rigtig hurtigt. Det er meget godt for, så får både børn og lærer styr på at låne og aflevere. Den nye læselog fungere også ret godt. Nogle elever går mere op i at få det udfyldt, især med stjernerne end andre, men det giver et godt overblik over hvad de får læst. I 3. – 4. klasse er vi stadig i gang med geometri, og eleverne arbejder rigtig godt med former, spejlinger, arealer og omkreds. I naturfag lånte vi en engelsktime så vi havde tid til at gå i køkkenet og lave mad fra de lande, som vi har arbejdet med. Risret fra Kenya, burgere fra USA og kage fra Grønland. De var så gode til at lave mad og rydde op. De hyggede sig sammen i køkkenet og der var en god stemning under måltidet.

Det har været en dejlig uge oppe på 1. etage. Inde ved 7.Klasse og 8. Klasse er de gået i gang med at skrive essays. Det er en svær genrer og det har taget lidt tid og en masse gennemgange, af de forskellige lag som et essay skal indeholde. Før de følte dem rustede til selv at skulle begynde at skrive. Nu er alle elever i klassen kommet godt i gang med deres skrivning, de skriver på livet løs, og selvom det giver en del hovedbrud omkring hvad man skal skrive så lader det til, at alle har fundet deres vej ind i en spændende fortælling. I tysk og engelsk har 7.-8. klasse set dokumentarfilm om nazisternes tilblivelse (filmen var engelsk – indholdet tysk). De har længe haft et ønske om at få et større indblik i, hvordan et parti kunne få så stor magt og så stor indvirkning på hele verdenen. Inden længe vil vi for alvor tage hul på emnet “2. Verdenskrig”, som vil blive tværfagligt i historie, engelsk og tysk. Derudover er der blevet arbejdet med grammatik og ordforråd. I naturfag/ fysik og kemi har eleverne lavet adskillige forsøg og et af de mere spændende var at sprætte en ble op. Derefter hældte vi indmaden af bleen ud( indmaden består af nogle krystaller) de krystaller tilsatte vi farvet vand for at se hvor meget den kunne optage. Vi lavede også en vulkan ud natron og eddikesyre og frugtfarve. I matematik arbejder vi med procent decimaltal og brøker.

I 5. Klasse og 6. Klasse har vi arbejdet i opgavebogen, eleverne arbejder med forskellige skriftlige opgaver. Det er noget vi i klassen bruger rigtig meget tid på, da det er de grundlæggende danskfærdigheder det bliver arbejdet med. Eleverne har stadigvæk diktater med hjem, det er noget eleverne et gode til og som fungerer rigtig godt, med at hjælpe dem med deres generelle stavefærdigheder. I Gastro/Krea er vi begyndt at laver mobiler/uroer så der er gang i en messe forskellige materialer, de forskellige uroer og mobiler skal bruges til at pynte i skolens vinduer. I 5. – 6. er vi gået i gang med lineære funktioner. For at gøre det lidt mere håndgribeligt relaterende vi det til taxature og pizzariaer. Vi sluttede ugen med en gang stratego med omregninger imellem brøk, procent eller decimaltal

Vi ønsker alle en rigtig god weekend

/Personalet.