Vi er alle vel hjemme fra Ollerup med gode foredrag og diskussioner i bagagen. Vi har gennem ugen også fået mange tilkendegivelser på, at 8. klasse har klaret undervisningen til UG. Vi er selvfølgelig meget stolte af, at de kan og at de tør både at fortælle, have morgensang og den almindelige undervisning. Godt gået 8. klasse. Selvfølgelig også mange tak til forældrene og Kim, som tog sig af stort og småt, mens vi var væk.


Vi er i gang med elevsamtaler i alle klasser, da der snart er forældresamtaler. I vil snarest modtage en seddel/mail fra klasselæren med jeres tid til samtalen. I er velkomne til at bytte indbyrdes.
0. – 1. klasse har arbejdet meget koncentreret med de nye bogstaver, som dyrene er kommet med. Den generte Bjørn Benny kom i dag med B, mens Uglen Ulla kom med U tidligere på ugen. Børnene er rigtig dygtige til at huske både lyde og former, og fagterne som dyrene hilser med.
Onsdag havde vi kreativdag i lillegruppen. Her lavede vi vores træ færdig med bladaftryk af maling. Børnene blev selv ganske overraskede over det flotte resultat, da alles blade blev sat sammen.

5.-6. klasse arbejder for tiden med en bog, der hedder Den strandede mand. Bogen har mange forskellige og mærkelige historier i sig, som alle handler om hjertet og jeg’et. De synes, at den er meget besynderlig at læse, men de bliver gode til at læse mellem linjerne.
7.-8. klasse arbejder med Essay-skrivning, hvilket er en rigtig god og lidt svær øvelse, men de er rigtig gode til det.
I idræt står 5.-6. klasse for undervisningen. Det er de super gode til.

7.-8. klasse laver idræts “opvisning”, hvor de skal vise, hvad de har lært de sidste mange år.

God weekend

Hilsen Astrid