0.-2. klasse har i denne uge lavet engle i krea, som vi satser på at der kan blive solgt, på søndag på Langbjerggård. I dansk har vi snakke om, at u kan lyde som å, også har vi leget Stratego med bogstaver, hvor de fik et bogstav og skulle sige et ord med det bogstav. I naturfag er vi begyndt at snakke om kroppen og hvordan den er opbygget. I engelsk har vi snakket om, hvad for noget tøj ”Anna” har fået på. I matematik har de knoklet i deres bøger, så de kunne få lov til at bygge med centicubes i den sidste time fredag.

Vi laver pakke kalender i december, derfor skal hver elev medbring en gave til en værdi af 20/25 kr. det skal både kunne bruges af drenge og piger.

3.-4. klasse er i dansk i denne uge begyndt på et nyt forløb omkring Kim Fups Aakesons værk “Jeg er William”. De startede med at lave quiz og byt, for at få kendskab til nogle ord, de vil møde i historien f.eks. Bungalo, import, eksport, coke og mange mange flere. I engelsk er vi skiftet til en ny monsterhistorie. Historien om Doktor Frankenstein monster, som blev levende ved et lynnedslag. I Krea har vi lavet stjerner til Langbjerggaard. I naturfag har 3.-4. hængt mad op til fuglene og leget sig til viden om forskellige fugletræk. Hvorfor flyver stære i store flokke, og hvorfor flyver gæs i V-formation? Derefter kiggede vi på billeder af trækruter og fuglenes anatomi

Husk:
Julehistorier skal afleveres senest 25. november
Pakke kalendergaver skal afleveres senest d. 30. november.

I 5.-6. klasse fortsætter vi arbejdet med at læse noveller og arbejde med novelle-genretræk. Læsning er blevet øget, og alle har fundet en bog, eller har fået vejledning i at finde en bog af interesse og passende sværhedsgrad. Den 21. november skal deres første boganmeldelse afleveres. Klassen har også fået et nyt ”ugeskema-planche”, som de har modtaget og arbejder rigtig flot med i vidunderlig ro og koncentration. I dansk og historie har vi sniffet lidt til 1920-30’erne gennem læsning af en novelle. I sløjd er de fleste færdige med deres småprojekter, og vi er gået i gang med endnu en opgave, hvor vi laver sværd og skjolde til leg og viden om Romerriget. Vi har i kristendomskundskab taget fat på begreberne: synd, syndsforladelse og syndefaldet. Eleverne skal selv undersøge disse begreber til mandag den 28. november. I engelsk arbejder vi videre med dialogiske øvelser, men vi har også taget fat i nogle grammatiske regler. I naturfag har vi set videoer om plastik i havene, og kommet med mange gode ideer til, hvordan vi bedre kan genbruge det.

I 7.-9. klasse har vi arbejdet med kommunikation i forskellige former, og er også påbegyndt en dokumentar om sociale medier samt om de ukendte fakta om tech-virksomhedernes brug af vores færden og uploads på nettet. Vi skal for en kort bemærkning arbejde i sløjdlokalet, hvor elevernes arbejdstegninger af mobilhoteller skal produceres. Klassen er også påbegyndt et forløb om 1. Verdenskrig, hvor vi skal arbejde med årsager og udløsere for konflikten. I kristendomskundskab har vi arbejdet med moral og etik samt begreberne: Pligtetik og Nytteetik. I engelsk fortsætter vi med dialogiske øvelser. I matematik har vi arbejdet med Geogebra, noget helt basis for at få en ide om, hvad programmet kan. Og så er nogen gået i gang med en større og mere vanskelig opgave. Den giver nogle frustrationer.

Torsdag var 7.-9. klasse til overbygningsdag på Bjergby friskole sammen med Øster Jølby og naturfriskolen Nordmors. Vi startede med høvdingebold. Derefter blev eleverne inddelt på 4 hold, hvor de skulle igennem fire stationer: bueskydning, akvarelmaling, sudoku og heikodigtning.

Vi afsluttede med æbleskiver og en god gang fællesdans- lancierdansens fine trin blev lært. En rigtig god dag med fællesskab på tværs af vores friskoler.

I musik er vi stadig godt i gang med at øve julemusik, og de er virkelig gode.

// personalet