Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

Historie undervisningen på Sundby Friskole har gennem fortælling til formål at oplive og oplyse på en sådan måde, at eleverne får en historisk bevidsthed og identitet. Undervisningen skal med sin kronologi sætte børnene i stand til at se sammenhænge i såvel Danmarks historie og i verdenshistorien og dermed give børnene en bevidsthed om, at begivenheder i verden har indflydelse på historien i Danmark og at Danmark har indflydelse på historien i verden. Endvidere skal undervisningen lede frem mod, at børnene får en bevidsthed om, at de er såvel historie skabte som historie skabende.

Når eleverne afslutter efter 7. klasse, har vi en forventning om, at undervisningen har ledt frem mod, at eleverne har været gennem følgende tidsperioder og blandt andet hørt om:

Gruppe 1. 0-3 klasse
Sagn fra Danmark og Norden
Den danske oldtid – fra jægerstenalderen til vikingetid
(13.000 f. Kr. – 1050 e. Kr.)
· Stenalder
· Bronzealder
· Jernalder
· Vikingetid
a) Sagnkonger
b) Islandske sagaer
Middelalder
Historiske personligheder
H.C. Andersen
Astrid Lindgren
Mozart
Carl Nielsen
Leonardo Da Vinci

Gruppe 2. 4- 7 klasse
1200- 1920
Periode 2
1200 – 1800
Middelalderen
Renæssancen
De store opdagelsesrejser
Reformationen
Enevælden
Oplysningstiden
Den franske revolution
Periode 3
1700 – 1850
Industrialiseringen
Revolutionerne
Nationalismen
Stænderforsamlingerne
Treårskrigen
Enevældens fald
Grundlovens indføre
Periode 4
1850 – 1920
De store opfindelser
1864
Kolonitiden
Klassekampen
De frie skoler og andelsbevægelsen
Systemskiftet
1. Verdenskrig

Emnerne inden for perioden

Danmarkshistorie Verdenshistorie Historiske
personligheder
 • Kristendommens indtog i Danmark
 • Den katolske kirke og
 • reformationen (1517 – 1536)
 • Svenskekrigene (1521 – 1814)
 • Hekseforfølgelser
 • (1500-1700-tallet)
 • Stavnsbåndets ophævelse 1788
 • Grundloven 1849
 • Dybbøl 1864
 • Vandringen fra land til by og udvandringen til Amerika (sidste halvdel af 1800-tallet)
 • Andelsbevægelsen
 • Danske konger og dronninger
 • Moderne historie 1945-

 

 • Egyptens historie
 • Det gamle Grækenland
 • Romerriget
 • Korstogene (1000 – 1300-tallet)
 • Columbus og den nye verden
 • Opdagelsesrejsende
 • Slavehandel
 • Den franske revolution
 • Den amerikanske borgerkrig
 • 1. verdenskrig (1914 – 1918)
Grundtvig

 • Kold
 • Luther
 • Luther King
 • Hans Tausen
 • Obama
 • Shakespeare
 • Holberg
 • Karen Blixen
 • Mozart
 • Carl Nielsen
 • Frode Jacobsen
 • Hitler
 • Leonardo Da Vinci
 • Niels Bohr
 • Thyco Brahe
 • H. C. Andersen
 • Københavns historie før lejrturen til hovedstaden

Slutmål efter 7. klasse
At undervisningen har ledt hen mod at sætte eleverne i stand til at placere sig selv og epokerne kronologisk i forhold til historiske perioder i såvel Danmark som verdenshistorien. Endvidere at gøre eleverne i stand til at tale og diskutere om historiske perioder, fænomener og personligheder såvel i skrift som i tale.