Morgensang : Vi har morgensang hver morgen. Her mødes vi og hilser den nye dag og hinanden velkommen. Alle er altid velkommen til at deltage i morgensang ligesom i resten af skoledagen, når man har mulighed for det. Det er altid dejligt, når der er forældre med. Læs mere her.

Åben morgensang: Flere gange årligt har vi åben morgensang, hvor vi inviterer alle interesserede til morgensang og fortælling  med efterfølgende morgenkaffe og brød.

Fortælling: Fortælling er en af hjørnestenene i de Grundtvig/Koldske friskoler. I fortællingen mødes vi, børn og voksne, i et forpligtende fællesskab, hvor det er fortællingen, der er omdrejningspunktet. På Sundby Friskole har vi fortælling på alle klassetrin. Læs mere her.

Madpakker: Børnene medbringer madpakker hver dag, som de spiser sammen med deres lærer. Vi har indlagt spisetid på skemaet sådan at der bliver ro og fred til at spise sin madpakke. Vi spiser typisk omkring klokken 11.00, men i de små klasser er der afsat lidt længere tid, så de kan nå det.

Frikvarter: Vi holder pause fra 9.15 – 9.30 (frugtfrikvarter). Det er her børnene får frugt. 11.00 – 11.30 (det lange frikvarter) med spisetid før pausen. 13.00 – 13.15 (det lille frikvarter) før eftermiddags lektionerne.

Praktiskmusiske fag: Fra 0. – 8. klasse er der praktiskmusiske fag som henholdsvis sløjd, madlavning og håndarbejde osv.

Fagplaner: Se i øvrigt vores beskrivelser af de enkelte fag under fanen” fagplaner”