Forældrene gør rent på skolen, det er typisk to gange om året af ca. 3 timer. Derudover er der fælles hovedrengøring en gang om året.

Der er truffet aftale med Bente Lyndrup rengøring, at det er muligt at få hendes folk til af tage rengøringen i skolen, hvis man er forhindret. Man ringer blot til Bente Lyndrup på telefon 97 74 45 10. Ring i god tid, før man har rengøring og oplys, hvilket område hun skal tage den pågældende fredag. Man afregner direkte med Bente Lyndrup,  og det koster 800 inklusiv moms  pr. område.