Skolefritidsordningen på Sundby Friskole, i daglig tale kaldet “Fritteren” er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. Fritteren vil for de yngstes vedkommende være en glidende overgang fra undervisningsrelaterede aktiviteter til leg og fritidstilbud. Fritteren er en del af børnenes fritid. Derfor tilbyder Fritten både faste aktiviteter og fri leg. Fri leg giver basis for at kunne administrere sin egen tid. Børnene skal kunne lege/fantasere, være aktive eller passive på egne præmisser, men lige så vigtigt er det at kunne forholde sig til andre børn, at indgå i et socialt samvær med en positiv karakter, samt deltage i de faste jobs omkring oprydning og mad.

​Fritterens mål er at skabe trygge rammer, hvor børnene kan føle et frit råderum i tid og i samvær med andre. I Fritteren finder vi det vigtigt at styrke, at børnene udfolder sig på eget initiativ og får plads og mulighed for at forfølge egne ideer. Så vidt det er muligt, imødekommer vi børnenes egne ønsker om forskellige aktiviteter, og vi voksne fungerer ofte som igangsættere og vejledere i aktiviteten. En anden meget vigtig aktivitet, som dagligt fylder meget, er “legen”, og der leges rigtig mange gode lege. Børnene lærer meget via legen, det er noget af det mest udviklende og skabende, et barn kan foretage sig. Herigennem udvikles også venskaber børnene imellem. Vi forsøger at skabe plads til legen og give den gode muligheder.

​Vi tilstræber at skabe et roligt og “stress-frit” miljø i Fritteren, hvor børnene holder af at være, og hvor de sammen med deres skolekammerater kan lege, udvikle færdigheder og udfolde sig kreativt på mange forskellige måder. Vi oplever hver dag glade, rare og aktive børn, som befinder sig godt på deres skole og fungerer i det sociale miljø, som skolen/Fritteren er.

Fritteren er en del af Børnehuset og har derfor samme bestyrelse og leder.

Åbningstider:
Mandag-torsdag, kl.6.15 – 16.45
Fredag kl. 6.15 – 15.45

Telefon:                                       
Mobil 53 39 85 19

Mad
Fra kl. 6.15 til 7.00 serveres der morgenmad.
Der bliver serveret eftermiddagsmad umiddelbart efter at de sidste SFO børn har fri fra skole. Herefter bliver der serveret frugt.

Aflevering og afhentning
Vi vil gerne lige sige hej, når barnet afleveres og hentes. Såfremt barnet ikke hentes af forældre, skal vi have besked.

Solcreme
I forårs- og sommermåneder skal alle børn medbringe egen solcreme med navn tydeligt på. Barnet smøres hjemmefra, og personalet hjælper med at smører barnet i solcreme i løbet af dagen.

Tøj og garderobe
Som i skolen er det meget vigtigt, at eleven har en god pose skiftetøj med: ekstra undertøj, korte og langærmede trøjer, bukser og flere par strømper. Regntøj og gummistøvler. Er det sommer, så sørg for en sommerhat og solcreme i tasken.

Der skal være navn i alt tøj, fodtøj, eventuel drikkedunk og på madkassen.

Forældrene bedes hjælpe til med at holde orden i garderobeskabet og rydde op, når børnene hentes.

Ferie
I god tid inden skoleferierne udleverer vi en ferieseddel, som børnene får med hjem i deres postmapper. Her skal man melde sit barn til, hvis det kommer i SFO i den pågældende ferie. Ved ændringer af dette, meldes det til SFOen.

For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt i hverdagen, sådan at vi er mange voksne når der er mange børn har vi valgt at:
SFO holder lukket torsdag og fredag i uge 7 og uge 42
SFO holder lukket mellem jul og nytår
SFO holder lukket i uge 28, 29 og 30.
SFO holder lukket fredag efter kr. himmelfartsdag

Arrangementer
De fleste af vores arrangementer bliver holdt sammen med skolen, men vi har også nogle, som er helt vores egne. Nogle er med forældre og andre er bare os selv. Vi vil melde ud i god tid på forældreforum (Facebook) hvornår de foregår.