Det, at vi alle har vores gang på skolen i og uden for skoletid gør, at man har en enestående chance i at følge med i sit barns skolegang på mange forskellige planer. Vi synes, at det er vigtigt, at man deltager såvel i rengøring og arbejdsdage samt det der ellers sker på skolen, som er mere undervisningsrelateret i form af arrangementer med og uden børn. På den måde lærer vi hinanden at kende på en anden og mere uformel måde såvel forældrekredsen, børnene og personalet imellem. Der er på disse dage mulighed for at mødes og styrke sammenholdet og fællesskabet. Vi har ikke mødepligt, men en forventning om at man deltager aktivt i det omfang, det er muligt.

Juleafslutning: Vi mødes, alle børn og voksne klokken 19 i kirken og derefter kaffe, æbleskiver og fælles afslutning på skolen.

Skoleafslutning: Én af de sidste aften inden skolens sommerferie holder vi afslutning. Vi mødes, griller og spiser sammen, hvorefter vi ønsker god sommer til hinanden.

Musikfestival: En lørdag om året i maj eller i starten af juni har vi ”musikfestival”, hvor alle skolens musik og bandhold optræder. Vi inviterer vores trærødder, de omliggende friskolers musikhold, samt musikskolen på Mors og i Thy.

Lejr: Vi tilstræber, at alle skolens klasser kommer på lejrtur.

Ekskursioner: Vi tager gerne på ekskursion, når vi finder det relevant i forbindelse med undervisningen eller hvis vi synes, at det kan bibring os en god oplevelse.

Emneuger/Omlagte uger: Når der holdes emneuger har alle fri på samme tid. Alle møder kl. 08.30 og har fri kl. 13.00 mandag til fredag.

Teater: Vi bruger hvert år 1 ½ – 2 uger på teater, som ender ud med en generalprøve og en premiere.

Foredragsaften: Hen over skoleåret bliver der arrangeret foredragsaftener, hvor der kommer folk udefra og holder foredrag for os. Disse foredrag ender ofte ud i nogle rigtig gode samtaler og diskussioner.

Trærødder: Hvert år d. 1 april starter de nye skolebørn i trærodsgruppen.

Åben skole: er den første torsdag i november, det er et landsdækkende initiativ der hylder det frie skolevalg og man har mulighed for at komme forbi.