Når eleverne i Sundby Friskole kommer i 4. klasse, skal de have tysk. Vi mener, at det er vigtigt at eleverne modtager tyskundervisningen i trygge omgivelser. På den måde får eleverne mest ud af undervisningen. Når de er i trygge omgivelser, og er sammen med nogen de kender, har de bedre mod på at ”kaste sig ud i det ukendte”. Her menes der, at de bedre tør tale tysk, selv om det er et nyt sprog. Emnerne, vi beskæftiger os med i 4-7. klasse er:

– Tyskland
– Danskere i Tyskland
– Tyske pennevenner/penneveninder
– At være barn i Tyskland
– Børns hverdag i Tyskland contra børns hverdag i Danmark
– Arbejde med det tidligere Vesttyskland og DDR
– Arbejde med medier. Herunder billeder og film

Mål for tysk efter 7. klasse:
–  Lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner.
–  Sige korte sætninger
–  Skrive korte sætninger
–  Udvikle en god udtale
–  Kan føre en kort samtale på tysk
–  Får en forståelse for tysk grammatik på begynderniveau
–  Være i stand til at opføre et simpelt teaterstykke på tysk
–  Udvikle et tilstrækkeligt ordforråd
–  Stave enkle ord og udtryk
–  At gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning